İspanya Ticari Vizesi

İspanya Ticari Vize

İspanya ticari vize, İspanya’da ticari bir faaliyet yürütmek isteyen, iş toplantısına, seminere, konferansa katılmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize kategorisidir. İspanya ticari vizesinde dikkat edilmesi gereken prosedür İspanya’dan gelen davet yazısıdır. Bu davet yazısı İspanya’da ticari vize işlemleri için son derece önemlidir. İspanya’da şirket veya şirket ortaklığı bulunan kişiler şirketin evraklarını İspanya ticari vize davet mektubu olarak kullanabilmektedirler.

İspanya Ticari Vize İçin Gerekli Belgeler Nedir?

İspanya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan İspanya ticari schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;

1. İspanya vize başvuru formu

* İspanya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış İspanya Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

İspanya Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay 15 gün geçerliliği olmalıdır. 


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*İspanya Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*İspanya ticari vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*İspanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler

*İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*İspanya Ticari vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 4000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca İspanya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6. İspanya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi

*İspanya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından İspanya Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. İspanya Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*İspanya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İspanya'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* İspanya Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* İspanya Ticari Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*İspanya Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*İspanya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İspanya seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

 

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

*Vergi levhası; İspanya ticari vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; İspanya ticari vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; İspanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler

İspanya ticari vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.İspanya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi

*İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İspanya’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. İspanya ticari vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin İspanya' da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*İspanya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İspanya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*İspanya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İspanya’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İspanya’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.İspanya Schengen ticari vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

*İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir

İspanya ticari vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

İspanya ticari vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

İspanya ticari vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

İspanya ticari vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.İspanya Ticari vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

*İspanya ticari vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*İspanya ticari vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*İspanya ticari vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, İspanya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

İspanya Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Türkiye’de hizmet veren İspanya’nın temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötür...
2023-08-08 12:26:57

İspanya vize işlemleri için pasaport özellikleri

İspanya Konsolosluğu, İspanya vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki özellikleri aramaktadır; 1 - Son 10 yıl i...
2023-08-08 12:15:05

İspanya Başkonsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İspanya Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 ila 15.30 saatleri arasındadır. ...
2023-08-08 12:13:38

İspanya Başkonsolosluk telefonla iletişim hakkında bilgilendirme

İspanya İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için aşağıda bulunan numaraları kullanabilirisiniz. (0212) 270 7410- 270...
2023-08-08 12:12:57
Tüm Duyurular
Ticari Vize